Kinh doanh

 Kinh doanh 1:

 Nguyễn Như Đăng - 0919.205.301

 Mail: Dangnn@nqi.com.vn

 Kinh doanh 2:

 Phạm Huy Phong - 0936.280.378

 Mail: Phongph@nqi.com.vn 

Kỹ thuật

Nguyễn Tạo - 0913.968.086

 Mail: Tao.Nguyen@nqi.com.vn 

Hỗ trợ

 Lê Trung Quốc - 0982.934.694

 Mail: Quoclt@nqi.com.vn 

Điện thoại

(+84) 8 3948 4308

Địa chỉ

86/42 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình,
TP Hồ Chí Minh

dangnn@nqi.com.vn
info@quanlyxangdau.com

Thời gian làm việc

T2-T6: 09:00 - 18:00
T7: 9:00 - 12:00
Chủ Nhật: Không làm việc