Liên hệ

Nhat Quang

+ Add: 81 Nguyễn Trọng Lội, P.4, Q.Tân Bình
+ Tel: 39 484 308
+ Fax: 39 484 309

 Back Office

    Đỗ Thị Hồng Tánh
+ Tel: 0932 604 609
+ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
University map

Thông tin liên hệ

Chú ý: Tất cả các trường với * yêu cầu bắt buộc phải nhập.

Thông tin khác

Thông tin khác:

Kinh Doanh

Lê Trung Dũng
Tel: 0909 088 086
Mail: dunglt@nqi.com.vn

Giải Pháp Xăng Dầu

Nguyễn Như Đăng
Tel: 0919 205 301
Mail: dangnn@nqi.com.vn

Giải Pháp Phần Mềm

Lê Trung Quốc
Tel: 0982 934 694
Mail: quoclt@nqi.com.vn